:: STARTSIDEN
 
:: OM GRAFOLIO
 
:: FOTOGALLERI
 
:: GRAFISK
 
:: ITALIA
 
:: KULTUR
 
:: UTSTILLINGER
 
:: FRILUFTSLIV
 
:: KUNDER
 

Kontakt:
ole@tolstad.com

 
KULTUR - OPPLEVELSE - GRAFISK

Som fotokunstner og grafiker holder jeg både utstillinger og yter tjenester innen trykksak-
fremstilling, utsmykning av næringslokaler og illustrasjon innen kommunikasjon og medier.
Plakater og postkort med dør-motiver er meget populære.
En rekke byer er nå ute på markedet.

 
Med utgangspunkt i mitt andre ståsted i Italia tilbyr jeg tjenester både innen kulturformidling
og prosjektering i møtet mellom våre to land.
Musikk, billedkunst og kunsthåndverk overføres til utstillinger og festivaler.
 
Jeg tilrettelegger den praktiske delen for seminarer, konferanser og gruppesamlinger i Tolfa-
området like nord for Roma. Gode kunnskaper innen språk og lokal kultur gir godt utgangspunkt
for enhver ønsket ramme rundt et verdifullt opphold både innad i gruppen og i kontakt
med lokalsamfunnet.
 
© Design/foto: Ole Tolstad - Oppdatert april 2012